Smakuj Trójmiasto

„Smakuj Trójmiasto” to głośny medialnie festiwal kulinarny, który tworzymy, aby promować lokalne restauracje. Dzięki podziałowi tematycznemu, ściągamy zarówno restauratorów jak i tłumy smakoszy.

 

Najbliższe edycje:

  • Smakuj Trójmiasto Asian Edition – 18.02.2018
  • Smakuj Trójmiasto Vege Edition – 13.05.2018
  • Smakuj Trójmiasto Asian Edition – 21.10.2018
  • Smakuj Trójmiasto Christmas Edition – 08-09.12.2018
Zostań wystawcą Smakuj Trójmiasto!Wypełnij formularz
Zostań sponsorem Smakuj Trójmiasto!

Nasi wystawcy

Smakuj Trójmiasto - Deklaracja Uczestnictwa

Wybierz edycję:
Wybierz profil stoiska:
Wybierz wielkość stoiska
Załącz swoje logo
Załącz zdjęcie 1
Załącz zdjęcie 2
Załącz zdjęcie 3
Załącz zdjęcie 4

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez Administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101,poz. 926 j.t. ze zm.), którym jest Justyna Zalewska, właściciel marki Food Brand z siedzibą w Gdańsku, 80-320 Gdańsk, ul. Opata Jacka Rybińskiego 21/6 dla celów organizacji imprezy pod nazwą Smakuj Trójmiasto. Moje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji Smakuj Trójmiasto i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.). Oświadczam także, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu i poprawiania treści moich danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w Smakuj Trójmiasto.
Wyrażam zgodę.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym na Smakuj Trójmiasto przez Justynę Zalewską, właściciela marki Food Brand z siedzibą w Gdańsku, 80-320 Gdańsk, ul. Opata Jacka Rybińskiego 21/6 dla celów promocji i marketingu produktów i usług Smakuj Trójmiasto, realizowanych przez Justynę Zalewską samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, iż wyrażenie powyższej zgody wiąże się z możliwością przekazywania moich danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem danych osobowych, którym jest Justyna Zalewska, właściciel marki Food Brand z siedzibą w Gdańsku, 80-320 Gdańsk, ul. Opata Jacka Rybińskiego 21/6, na podstawie odpowiednich umów, w organizowaniu ww. akcji promocyjnych i marketingowych. Oświadczam także, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu i poprawiania treści moich danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, a także o dobrowolności podania przeze mnie danych osobowych.
Wyrażam zgodę.

Uwaga, przesłanie zgłoszenia jest równoważne z akceptacją regulaminu.
Wszystkie zgłoszenia są poddawane ocenie i selekcji.